cz—en

Opus Magnum

Klient: Opus Magnum
Lokace: celosvětová
Typ: produktový design
Rok: 2019
Status: prototyp
Technologie: 3D tisk
Autoři: MgA. Petra Müllerová, MgA. Lenka Tyrpeklová, MgA. Marie Maláková, MgA. Lukáš Malák

... nad kráterovitou krajinou plnou popelavého povrchu se snášejí poslední zbytky prachu, které se ještě zlehka zahoupají nad zvrásněným terénem, než dopadnou mezi poházené haraburdí. Mlhou brouzdají dvě těžké, udýchané nohy. Jedna hlasitější než druhá. Z neidentifikovatelného směru doléhá pípání jakéhosi sofistikovaného zařízení. Asi poslední „výkřik“ dříve naprosto nezbytné, dnes již umírající technologie. Konec světa se právě děje! A nakonec je stejně všem jedno, zda Zemi rozmetal gigantický meteorit, tsunami, zbraně třetí světové války, zda za to může srážka planet, jaderné zbraně nebo kletba Baby Vangy... Všechno, co jsme na toto téma v médiích četli i slyšeli, je nyní bezpředmětné. Pro tyto případy jsme vytvořili krabičku poslední záchrany – KPZ. Tvarosloví i výběr jednotlivých objektů vychází z původní čundr estetiky, kterou jsme převedli do moderního jazyka. Veškeré komponenty si zároveň může kdokoliv kdykoliv vytisknout na 3D tiskárně (viz odkaz níže). Materiál je recyklovaný filet do 3D tiskárny.  

© Müty 2021