cz—en

Red Bull

Klient: Red Bull
Lokace: Praha, Česká republika
Typologie: veřejné prostory – kanceláře
Typ: rekonstrukce
Rok: 2018
Status: studie
Autoři: MgA. Petra Müllerová, MgA. Johana Němečková

Koncepční návrh pro kanceláře Red Bull v provorepublikové vile Nad Páťankou pracuje se současným chápáním kancelářských prostorů, které už dávno nejsou místem pouze pro práci. Kdo by se nechtěl bavit?! Energie centralizovaná v Red Bullu se spájí v tomto cool prostředí. Z hlediska výtvarného řešení jsme navrhli „hipster“ koncept s mírně odlišnými výrazovými prostředky. Celý interiér působí seriózním, zároveň však mladistvým a progresivním stylem. Neony se stávají dominantními prvky interiéru. Slouží nejen ke snadné orientaci v budově, ale zároveň fungují i jako estetický prvek a vytváří „světelný obraz“. Dalším inspiračním zdrojem bylo hnutí Pop Art z 50. let, které vycházelo z velkoměstské kultury a jejích vizuálních projevů, jako fotografie, film, reklama a komiksy. Organickou složkou interiéru zastupují závěsné květiny, květináče a případná vertikální zahrada. Zeleň působí jako pojicí prvek interiéru s venkovními prostory teras a balkónů. Kanceláře jsou koncipované jako otevřené. Interiér vizuálně pracuje s kontrastem technických prvků (např. pohledový beton) a výraznými barvami použitými na nábytku.

© Müty 2021